LIMA Indonesia English French

Picture Kecapian Tape
from West Java Indonesia

Kecapian Tape

Title : Kacapi Abdi Vol. 1
Producer : Jugala (Juara Dalam Gaya dan Lagu)
Musiciens : Yoyoh Suprihatin
Songs : Teuteup Jeung Imut, Kacapi Abdi, Gendu (macan Ucul), Leungiteun Kakasih, Pegat Asih, Hiji Catetan, Nyoreang alam Katukang I, Kembang Tanjung
Source : madrotter.blogspot.com

(© Jugala (Juara Dalam Gaya dan Lagu))